Information

Pris:

Det koster ikke noget at blive optaget på Abelix Look-a-like hjemmesiden, og du bliver ikke opkrævet noget gebyr eller lignende for, at stå i vores galleri alle disse udgifter afholdes af Abelix.

Booking:

Det er kun Abelix der kan booke dig til et job. Virksomheden er momsregistreret og der skal betales moms af honoraret. Efter bookingen tager Abelix kontakt til modellen og aftaler de nærmere detaljer.

Transport:

Hvis du kører i egen bil bliver der afregnet efter Statens gældende takster. Anden transport som bus, tog mm. bliver refunderet af Abelix, efter endt job.

Afregning:

Du bliver afregnet direkte af Abelix og kan ikke få udbetalt nogen former for honorar direkte fra jobbet.

Anonymitet:

Det er ikke muligt for andre, at opspore dig med dit private navn og adresse gennem Abelix, det er kun i det øjeblik du bliver booket til et job, at du bliver "offentliggjort" over for kunden.

Loyalitet:

Vi betragter det som en selvfølgelighed at du er loyal overfor firmaet Abelix, det anses for upassende at diskutere firmaets politik etc. med kunderne.

Styling:

Hvis ikke andet er aftalt skal du møde op stylet og ”klar til brug” som den du ligner. I visse tilfælde vil du dog blive stylet på stedet.

Instruktion:

Det er vigtigt, at du følger de instruktioner du bliver pålagt ved udførelsen af din opgave, det letter arbejdet for alle parter - ikke mindst dig selv.